Sunday, May 20, 2012

IJMA' (KESEPAKATAN/KONSENSUS) GENERASI SHOHABAT ADALAH HUJJAH SYAR'IYAH


Generasi Shohabat adalah orang-orang yang terbina Iman dan Islamnya secara langsung oleh Rosululloh. Maka kualitas mereka sudah terjamin dan wajib menjadi rujukan bagi generasi berikutnya hingga hari kiamat. Dan menjadi kesesatan jika menyelisihi mereka. Ijma shohabat adalah ma’sum meskipun secara perorangan mereka tidaklah ma’sum. Ketika keyakinan

Friday, May 18, 2012

WAHYU ALLOH SEBAGAI SUMBER SATU-SATUNYA DALAM ISLAM


Dengan Nama Allah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Sholawat dan salam kepada Rasulullah yang telah menunaikan amanah dari Allah berupa Al-Islam sebagai jalan hidup yang sempurna, menyeluruh, lengkap dan melengkapi.

Jauh sudah jarak antara manusia akhir zaman dengan generasi Rasulullah dan generasi awal Islam yang terbaik dahulu, maka yang banyak menimpa umat Islam sekarang adalah kebingungan dalam memahami Al-Islam, terlebih fitnah akhir zaman yang menimpa kita saat ini yang bingung dengan banyaknya “versi” Al-Islam dari berbagai sumber dan pemikiran.


Tuesday, May 15, 2012

JALAN PINTAS MENUJU SURGAAda Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam sambil berkata “Beritahu aku tentang sebuah amalan yang dapat mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda: “Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki ikatan rahim denganmu”. Ketika Lelaki itu berbalik,

TUNTUTAN DAKWAH


Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?
Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. .”(QS. At Taubah [9] : 38)KEBAHAGIAAN vs SENGSARA


Jika ditanya “Apa anda ingin bahagia?” Jawabnya pasti “YA” dan jika ditanya “Apa anda ingin sengsara” Jawabnya pasti “TIDAK”. Semua manusia ingin bahagia dan benci dengan kesengsaraan, tapi uniknya meski mereka ingin bahagia tapi dalam kehidupannya justru mengambil jalan yang mengantarkan kepada

IMAN & TAQWA SEBAGAI SYARAT UTAMA PERUBAHAN


“(keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa
mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya. .”(QS. Al Anfal [8] : 52)


CINTA SEJATI


Dengan Nama Allah Yang Menganugerahi rasa cinta pada hati setiap hamba Nya, yang dengan cinta itu dapat menjadikan semangat untuk berbuat dan berkorban demi yang dicintai. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Sang Kekasih Allah Yang menghabiskan seluruh hidupnya bagi kebahagiaan ummat beliau yang tercinta.